2331 - در حالیکه تا سال 1357، تنها 196 رشته کارشناسی، 182 رشته کارشناسی ارشد و 28 رشته دکترا در دانشگاه‌های ایران وجود داشت، اما پس از انقلاب‌اسلامی با پیشرفت چشمگیر علمی در کشور، در سال 1397 این تعداد به‌ترتیب به 914، 1033و 793 رشته تحصیلی رسیده است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/sMYCJt

دانلود فایل اصلی