2333 - در حالیکه تا سال 1357، هیچ یک از دانشگاه‌های ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار نداشتند، اما پس از انقلاب‌اسلامی، در سال 1397 این تعداد به 23 دانشگاه رسیده است.
ایران دارای بیشترین دانشگاه‌های برتر در بین کشورهای اسلامی است و کشورهایی مثل ترکیه، مالزی و عربستان تنها 19، 5 و 4 دانشگاه برتر دارند.
منبع اینترنتی: www.goo.gl/orhrVD

دانلود فایل اصلی