2369 - در حالیکه تا سال 1357، تنها 2 شبکه تلویزیونی و چند شبکه رادیویی در کشور وجود داشت، اما پس از انقلاب‌اسلامی، با گسترش کمی و کیفی رسانه‌های گروهی، در سال 1397 این تعداد به بیش از 130 شبکه رادیویی و تلویزیونی رسیده است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/QEXv8x

دانلود فایل اصلی