2393 - «اسدا... علم» وزیر دربار پهلوی و از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: “... اشرف ابتدا تقاضا می‌کند که رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شود. وقتی نمی‌شود، تقاضا می‌کند نماینده دائمی ایران در سازمان ملل شود. (شاه) فرمودند «این خواهر من دیوانه شده، چون جوانی او از دست رفته و یائسه شده، مطامع مالی او هم تأمین شده، حالا هر دقیقه هوسی می‌کند»”
منبع: خاطرات عَلَم، جلد2، ص114

دانلود فایل اصلی