2406 - «اسدا... علم» از نزدیکان «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "صبح شرفیاب شدم ... خیال می‌کردم شاهنشاه خوشحال باشند ولی شاه را گرفته دیدم. غفلتاً فرمودند «ملت پفیوز!» عرض کردم «چرا؟» فرمودند «این محکومین (مخالفان حکومت) پس از ابلاغ حکم سرود خوانده‌اند»، عرض کردم «پس پفیوز نیستند!» شاهنشاه خنده‌شان گرفت. فرمودند «پدرسوخته!»"
منبع: خاطرات علم، جلد2، ص152

دانلود فایل اصلی