2416 - در حالیکه تا سال 1357، طول مجموع آزادراه‌های کشور تنها 76 کیلومتر بود، اما پس از انقلاب اسلامی در سال 97 این میزان به 2441 کیلومتر رسیده است؛ یعنی افزایشی بیش از 32 برابر!
منبع اینترنتی: www.isna.ir/news/97111508184

دانلود فایل اصلی