2418 - در حالیکه تا سال 1357، طول مجموع جاده‌های آسفالته روستایی تنها 200 کیلومتر بود، اما پس از انقلاب اسلامی تا سال 97 این میزان به 72236 کیلومتر رسیده است؛ یعنی افزایشی بیش از 950 برابر!
منبع اینترنتی: www.yon.ir/mzdr82

دانلود فایل اصلی