2430 - «ناهید فرهاد» کارشناس شبکه BBCفارسی و عضو گروهک ضدانقلاب «جریان سوم»، با بیان اینکه وابسته بودن به آمریکا بد و خجالت‌آور نیست، در استدلالی احمقانه برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات مسلحانه و تروریستیِ ضدانقلاب در ایران، ادعا کرد:‌ “اگر به‌فرض انصارا... یمن در برابر حملات عربستان حق دفاع مشروع دارد، پس ما هم حق داریم در داخل کشور در برابر حکومت از خود دفاع کنیم”
منبع: www.yon.ir/mzdr91

دانلود فایل اصلی