2447 - «هوشنگ امیراحمدی» اپوزیسیون مقیم آمریکا، با اذعان به اینکه مخالفان جمهوری‌اسلامیِ ایران حامی منافع آمریکا هستند، گفت: “اگر روزی بین ایران و آمریکا جنگ شود، سازمان مجاهدین (منافقین) قطعا علناً از آمریکا حمایت می‌کنند، اما امثال من و شاهزاده نمی‌توانیم علیه آمریکا سخن بگوییم و از ایران حمایت کنیم، چون شرایط زندگی‌مان در آمریکا سخت می‌شود!”
منبع: www.yon.ir/mzdr102

دانلود فایل اصلی