2540 - رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه و ضدانقلاب مانند «بی‌بی‌سی فارسی»، «من‌وتو» و «صدای‌آمریکا» که ادعای انتشار بدون جهت‌گیری و آزادانه اخبار را دارند، راهپیمایی عظیم اربعین به‌عنوان بزرگترین گردهمایی سیاسی-مذهبی جهان را بایکوت خبری کرده و تنها به پخش اخباری کوتاه و گاها منفی از حواشی بسنده کردند.

دانلود فایل اصلی