2543 - «عمار ملکی» کارشناس شبکه بی‌بی‌سی و همکار سازمان‌های امنیتی غربی، با اعتراف به ضعف جدی مخالفان نظام جمهوری‌اسلامی و معدود بودن مخالفان واقعی حکومت ایران در داخل کشور، گفت: “اگر جمعیت معترضان فعال در ایران به 3/5% برسد، به‌همراه مقداری خشونت، تغییر سیاسی جدی در ایران ممکن خواهد شد ... اما واقعیت غیر این است...”
لینک منبع: www.b2n.ir/mzdr103

دانلود فایل اصلی