2564 - «محسن نامجو» خواننده فراری، با انتقاد از شبکه من‌وتو و جعلی دانستن روایت این شبکه لندنی از عملکرد رژیم پهلوی، گفت: “شما به اندازه کافی در ویران‌کردن فرهنگ ایران در سال‌های اخیر و در ساختن یک گذشته جعلی در پیش از انقلاب و خراب کردن تصویر آینده در ذهن نسل جوان در کشور نقش داشته‌اید”
لینک منبع اینترنتی: www.b2n.ir/mzdr110

دانلود فایل اصلی