2565 - «اسدالله علم» وزیر دربار، نخست‌وزیر و معتمد «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "... در مورد پرواز والاحضرت همایونی؛ عرض کردم «مثل این که فرمودید سر و صدایی نشود، به این جهت من هم عریضه تبریکی که به والاحضرت عرض کردم نمی‌فرستم». فرمودند «برعکس بفرستید، خود روزنامه‌ها چیزی ننوشتند. به این [...] بگو، پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاقوکشی هم کمتر است که هیچ نمی‌نویسید؟ نمی‌خواهیم فشار بیاوریم، بالاخره حیای گربه کجاست؟"
منبع: خاطرات علم، جلد چهارم، ص۸۳

دانلود فایل اصلی