2568 - «ژورنال ایرانیان کانادا» در گزارشی درباره عملکرد مالی شبکه من‌وتو، نوشت: “هزینه‌های این شبکه در سال مالی اخیر تقریبا 20 برابر درآمد و در سال قبل 19 برابر درآمد بود. مجموع هزینه‌ها طی سه سال مالی از مرز 53 میلیون پوند گذشته، اما مجموع درآمدهای آن 2.5 میلیون پوند بوده. سهامداران من‌وتو تا سپتامبر 2018 حدود 119 میلیون پوند به این شبکه تزریق کردند که 111 میلیون پوند آن تاکنون به ضرر انباشته تبدیل شده. علیرغم عملکرد مالی فوق‌العاده ضعیف، مدیران معتقدند منابع کافی برای ادامه فعالیت را دارند! من‌وتو در جزیره نیمه خودمختار در دریای ایرلند ثبت شده که براساس قوانین آن می‌توان نام سهامداران اصلی آن را مخفی کرد!”
لینک منبع اینترنتی: www.b2n.ir/mzdr112

دانلود فایل اصلی