2024 - «مهدی میرقادری» از حامیان فتنه88 و طرفدار دوآتشه «ربع پهلوی» با حمله به پروفسور «مجید سمیعی» پزشک و جراح مطرح ایرانی، از روی استیصال به ایشان به‌سبب عدم مخالفت با نظام جمهوری‌اسلامی توهین کرد و این دانشمند ایرانی و دیگر افرادی که در انتخابات ایران شرکت می‌کنند را بی‌شعور مخاطب کرد!

منبع: goo.gl/pKg7XR

دانلود فایل اصلی