2056 - «امید دانا» اپوزیسیون فراری با اذعان به نقشه رژیم صهیونیستی برای وقوع خشکسالی در ایران از دوران رژیم پهلوی، گفت: “اسرائیلی‌ها ... با صادر کردن کودهای شیمیایی و سموم، کرم ساقه‌خوار را هم وارد کردند و اکنون نیم قرن است گرفتارش هستیم ... تمام اینها به منظور نابودی خودکفایی کشاورزی ما صورت گرفت، برای نابودی کشورمان تا مردم را در تنگنای اقتصادی و روانی قرار دهند ...”

منبع: goo.gl/VqEszE

دانلود فایل اصلی