2106 - پلیس آمریکا «محمد حسینی» سردسته گروهک «ری‌استارت» را به اتهام دست‌داشتن در سوءقصد به‌جان «منصور اسانلو» یکی دیگر از عناصر اپوزیسیون دستگیر کرد.

یادی کنیم از شبکه دولتی «صدای آمریکا» که چند ماه پیش بعد از این حمله، مانند همیشه بدون هیچ سند و مدرکی، به دروغ حکومت ایران را به نقش در این حمله متهم کرده بود!

منبع: goo.gl/HWGaNJ

دانلود فایل اصلی