2131 - «اردشیر زاهدی» داماد، وزیر امور خارجه و آخرین سفیر رژیم پهلوی در آمریکا، در توصیف اوضاع اقتصادی مردم در اواخر دهه‌ی نخست حکومت «محمدرضا پهلوی» می‌گوید: "در سال 1329 وضع اقتصادی و کشاورزی ایران خراب بود. در آذربایجان مردم از بی‌نانی و قحطی در عذاب بودند. هر روز صبح که ما از خواب بیدار می‌شدیم، می‌دیدیم که چند نفر از گرسنگی مرده‌اند ..."

منبع: «رازهای ناگفته»، اردشیر زاهدی، ص34

دانلود فایل اصلی