2139 - «شهرام همایون» کلاه‌بردار فراری و از حامیان «ربع پهلوی» که اخیراً به عزاداران حسینی توهین کرده بود، با حمایت از شیعه انگلیسی، ادعا کرد: “روحانیِ واقعی و خادم حقیقیِ اسلام و ایران امثال آیت‌ا... العظمی صادق شیرازی و شریعتمداری هستند. هر روحانی‌ای آدم بدی نیست ... نظرات سیاسی ما به هم نزدیک است ...”

منبع: goo.gl/DaHdZX

دانلود فایل اصلی