2149 - «رضا حقیقت‌نژاد» کارشناس رسانه‌های بیگانه، با این ادعا که محور مقاومت در لبنان، عراق و یمن تنها با کمکهای ایران با اشغالگران اسرائیل، سعودی و آمریکا مقابله می‌کنند، به مزدوری عناصر اپوزیسیون برای بیگانگان اعتراف کرد و گفت که مخالفان جمهوری اسلامی هم هزینه‌شاش را از جای دیگر (آمریکا، اسرائیل و سعودی) می‌گیرد. این روال معمول درگیری‌هاست!!

می‌گوید، حسن نصرالله دشمن اسراییل است، نصرالله لبنان را از اشغال در آورده، عبدالملک و خاندانش سالها با تجاوز عربستان جنگیده اند و ابومهدی با اشغالگر کشورش میجنگد؛ همه هم از ایران پول بگیرند،قبول، تو از که پول می‌گیری؟ از کسی که میخواهد کشورت را اشغال و تجزیه کند

منبع: www.goo.gl/hiZggV

دانلود فایل اصلی