2157 - در ادامه خداحافظی‌های عوامل BBCفارسی رسانه رسمی دولت انگلستان، این‌بار قرعه به نام «نادر سلطان‌پور»، مجری قدیمی این شبکه افتاد.

پس از انتخاب «رزیتا لطفی» به ریاست BBCفارسی، طی ماه‌های گذشته اختلافات و جنگ قدرت در این شبکه افزایش یافته و سبب ایجاد موج اخراج و استعفا افرادی مانند «مهدی پرپنچی»، «جمشید برزگر» و ... شده است.

منبع: goo.gl/sa69DH

دانلود فایل اصلی