2159 - «مهدی میرقادری» از نوچه‌های «ربع پهلوی» که تاکنون چندین بار از تحریم ملت ایران حمایت کرده، مخاطبانش را به احتکار و خرید کالاها و انبار کردن آنها در خانه‌هایشان تشویق نمود تا کالاهای مورد نیاز مردم نایاب و روز به روز گرانتر شود و به گمان خودش، مردم از حکومت ناراضی گردند!

منبع: goo.gl/2NsuzA

دانلود فایل اصلی