2158 - 1 - نام کوروش در متون «اوستایی»، متون شرقِ ایرانی (سُغدی، بلخی، خوارزمی و سکایی)، متون پهلوی اشکانی، متون پهلوی ساسانی ( کتیبه‌ها و کتاب‌ها) و متون مانَوی نیامده!
2 - نام کوروش در شعر و ادبیات فارسی بخصوص در شاهنامه فردوسی و هیچ هنر ایرانی نیامده!
3 - درباره کوروش در متونِ هخامنشی اطلاعاتی نیامده! حتی در سنگ‌نوشته‌های پاسارگاد!
4 - نام کوروش در معدود تاریخ‌نامه‌های ایرانی،به نقل از توراتِ یهودیان آمده! البته تحریف‌کنندگان تورات فراموش کردند که او سالها پس از موسی(ع) به‌دنیا آمده است!
سکوت منابع ایرانی در قبال کوروش، نشان دهنده آنست که ایرانیان یا او را فردی جنایتکار و بدنام می‌دانستند و یا کوروش را فاقد شخصیت تاریخی برمی‌شمردند که نامی از او در تاریخ نبرده‌اند.

منبع: goo.gl/sa69DH

دانلود فایل اصلی