2168 - «فرامرز فروزنده» مجری شبکه‌های لس‌آنجلسی با اذعان به ضعف و ناتوانی گروه‌های اپوزیسیون برای مبارزه با نظام جمهوری‌اسلامی، گفت: “در خارج کشور کار مفید و جدی انجام نمی‌شود و فعالیت‌ها بیشتر شبیه شوخی است. همیشه حاشیه‌ها و کم خطرترین کارها را انتخاب می‌کنیم و ترسو هستیم ...”

منبع: goo.gl/XibrcD

دانلود فایل اصلی