2180 - یک سوال اساسی در خصوص هفت آبان موسوم به «روز کوروش» به وجود می‌آید. اینکه اگر واقعاً در این روز، بابِل به دست کوروش پادشاه هخامنشی فتح شده و برای مردم بابِل این اتفاق مبارک است، چرا مردم بابِل کنونی در روز مذکور جشن نمی‌گیرند؟!

آنها که برای جشن گرفتن سزاوارترند. چرا تنها در چند سال اخیر در ایران این روز جشن گرفته می‌شود!؟

دانلود فایل اصلی