2187 - میگن: «آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه!» و «ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم»

ویژگی‌های کوروش بزرگ: 
1 - نژاد پرست نبوده است.
2 - قائل به برابری انسان‌ها و صلح دوست بوده است.
3 - در قرآن (بنا بر برخی تفاسیر) به نام ذو‌القرنین از وی یاد شده است.

دانلود فایل اصلی