2201 - «مهدی خلجی» ضدانقلابِ فراری که ماهانه حداقل 10 هزار دلار از سازمان صهیونیستی آیپَک مواجِب می‌گیرد، در مصاحبه با شبکه دولتی BBCفارسی با حمایت از تشدید تحریمها و حتی حمله نظامی به ایران، گفت: “برنامه موشکی ایران خطر و تهدید بالفعل برای جهان است. موافق نیستم که تاکید آمریکا به تحریم محدود شود و از روش‌های دیگر (حمله نظامی) هم باید استفاده کرد ...”

منبع: www.goo.gl/ZbJmrD

دانلود فایل اصلی