2208 - «هاتف علیمردانی» کارگردان ایران در مصاحبه با BBCفارسی برخلاف ادعای رسانه‌های بیگانه با بیان اینکه آمریکا عملاً واردات دارو به ایران را هم تحریم کرده، گفت:“معیشت مردم هدف قرار گرفته و (آمریکایی‌ها) دروغترین حرفها را به خورد مردم می‌دهند ... حداقل پنجاه نفر از اطرافیانم از من که دارم می‌روم به ایران دارو می‌خواهند...”

این سخنان سبب شد تا عناصر ضدانقلاب به این کارگردان حمله کنند.

منبع: www.goo.gl/8aCBwu

دانلود فایل اصلی