2225 - در حالیکه پیش از سال 1357 کمتر از 50 درصد مردم ایران باسواد بودند، پس از چهل سال از وقوع انقلاب‌اسلامی، نرخ باسوادی در ایران به 90 درصد رسیده و نرخ باسوادی در بین جوانان متولد بعد انقلاب نیز بیش از 96 درصد است.

منبع: www.goo.gl/mwoJ9S

دانلود فایل اصلی