2237 - در حالیکه تا سال 1357 تعداد 13 سد مخزنی و بزرگ توسط شرکت‌های خارجی در ایران ساخته شده بود، اما پس از انقلاب‌اسلامی با رسیدن کشورمان به دانش ساخت انواع سدها، این تعداد با رشدی بالغ بر 30 برابری به حدود 400 سد مخزنی رسیده است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/2jWn4C

دانلود فایل اصلی