2236 - در حالیکه تا سال 1357 ظرفیت بنادر ایران تنها 10میلیون تُن بود، اما پس از وقوع انقلاب‌اسلامی تاکنون، این میزان به بالغ بر 217 میلیون تُن رسیده است.

این رشد حدود 22 برابری ظرفیت بنادر کشور، یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد انقلاب‌اسلامی است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/2jWn4C
www.goo.gl/wvdfWm

دانلود فایل اصلی