2245 - «مهدی خلجی» حقوق‌بگیر سازمان صهیونیستی آیپک و کارشناس شبکه BBCفارسی، در مصاحبه با این شبکه، با ادعای اینکه برنامه موشکی ایران ضد امنیت مردم ایران است(!)، مدعی شد: “آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای ایران نیستند، بلکه این ایران است که تهدیدی برای دیگران و جهان است!”

منبع: www.goo.gl/Gk25jg

دانلود فایل اصلی