2247 - در حالیکه تا سال 1357، تنها 45 شهرِ ایران دارای آب شهری و تصفیه‌شده بودند، اما پس از انقلاب‌اسلامی تاکنون، این تعداد به 1113 شهر رسیده است. اکنون دسترسی مردم ایران به آب تصفیه‌شده به حدود 97 درصد رسیده و از این لحاظ ایران بالاترین درصد دستیابی به آب آشامیدن سالم را در خاورمیانه دارد.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/eDNz26
www.goo.gl/6obQAZ

دانلود فایل اصلی