2268 - در حالیکه تا سال 1357، میزان صادرات غیرنفتی ایران تنها 543 میلیون دلار(1) بود، اما پس از انقلاب‌اسلامی تا سال 96، با وجود جنگ و تحریم‌های گسترده، این میزان با رشدی چشمگیر به 46 میلیارد دلار(2) رسیده است؛ یعنی رشدی حدود 85 برابری!

منبع اینترنتی: www.goo.gl/LDBg8f -1
 www.mshrgh.ir/845036 -2

دانلود فایل اصلی