2281 - در حالیکه در دوران رژیم پهلوی ایران از نظر نظامی کاملا وابسته به بیگانگان بخصوص آمریکا بود، اما پس از انقلاب‌اسلامی با وجود تحریم‌های تسلیحاتی گسترده، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، در سال 97 ایران تنها با اختصاص 6.3 میلیارد دلار(1) (کمتر از سنگاپور، تایوان و نروژ) و رتبه 33 تخصیص بودجه نظامی(1) (تنها 2/3 درصد بودجه کل کشور)، سیزدهمین قدرت نظامی جهان (بدون سپاه)(3) و دارای رتبه هشتم (با سپاه)(4) است.

منبع اینترنتی: 1- www.goo.gl/9wj2YU
2- www.goo.gl/qUDh3w
3- www.goo.gl/N8Kpxm
4- www.goo.gl/JaDAHE