2284 - «مهدی جلالی تهرانی» از مواجب‌بگیران دولت آمریکا که علنا خود را یک صهیونیست می‌داند و حتی سابقه حمایت از حمله نظامی به ایران را دارد، در مصاحبه با BBCفارسی گفت: “نه‌تنها آمریکا بلکه همه کشورها باید در امور داخلی ایران دخالت کنند و انتظار عدم دخالت دیگران در مسائل ایران تفکر عقب‌افتاده‌ای است ... تحریم ایران حق آمریکا است...”
منبع اینترنتی: www.goo.gl/tkq49f