2329 - در حالیکه در سال 1357، کمتر از 3000 عنوان کتاب در ایران به چاپ رسید(1)، اما پس از انقلاب‌اسلامی در سال 1396 این تعداد به بیش از 75000 عنوان کتاب رسیده است(2) و از این نظر ایران بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، ترکیه، استرالیا، کانادا و کره جنوبی در رتبه نهم دنیا قرار دارد.
منبع اینترنتی:

1- www.goo.gl/oUz1xt
2- www.tn.ai/1351999

دانلود فایل اصلی