2371 - در حالیکه تا سال 1356، از هر 100 هزار مادر، 274 نفر در مراحل بارداری و زایمان می‌مُردند، اما در سالهای پس از انقلاب‌اسلامی به‌دلیل پیشرفت خدمات بهداشتی و درمانی در ایران، تا سال 1396 این آمار به 18 نفر در 100 هزار نفر رسیده است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/5Qui47

دانلود فایل اصلی