2372 - در حالیکه تا سال 1357، تنها 25 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شد، اما پس از انقلاب‌اسلامی، با وجود تحریم‌های گسترده، در سال 97 این میزان به بیش از 95 درصد رسیده است.

منبع اینترنتی: www.goo.gl/5Qui47

دانلود فایل اصلی