2504 - «محمدرضا پهلوی» وابستگی زیادی به آمریکایی‌ها داشت؛ به‌طوری که به یکی از نزدیکانش گفت: “تا زمانی که آمریکایی‌ها از من حمایت می‌کنند، می‌توانیم هر کاری می‌خواهیم انجام بدهیم. مرا نمی توان تکان داد!”
‏روزنامه نیویورک‌تایمز آن روزها نوشت: “بعد کودتا (28 مرداد) شاه به «کرمیت روزولت» (رئیس بخش خاورمیانه سیا) گفت: تاج و تختم را به شما مدیونم”
منبع: کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه»، مارک گازیوروسکی، ص28

دانلود فایل اصلی