2558 - «شهرام همایون» سلطنت‌طلب ساکن آمریکا، با اعتراف به اینکه اپوزیسیون در مبارزه با نظام جمهوری‌اسلامی شکست خورده، گفت: “اکنون اپوزیسیون در رکود و بی‌شناسنامه است ... در این 40 سال امکانات زیادی ازجمله تلویزیون و رادیو و ... داشتیم، اما موفقیتی بدست نیاوردیم و سردرگمیم ... عناصر اپوزیسیون بیشتر مشغول درگیری با هم هستند تا حکومت ایران ...”
لینک منبع اینترنتی: www.b2n.ir/mzdr108

دانلود فایل اصلی