2566 - «اسدالله علم» وزیر دربار، نخست‌وزیر و معتمد «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش می‌نویسد: "... عرضم در خصوص رنگ هواپیمای مشقی والاحضرت همایونی بود که نیروی هوایی استدعا کرده بود به رنگ هواپیمای نظامی درآید. معلوم بود شاهنشاه در این خصوص با والاحضرت همایونی صحبت کردند و نتوانسته‌اند ایشان را متقاعد بکنند. چون فوری جواب فرمودند «هواپیماهای مشقی نظامی را به رنگ هواپیمای ولیعهد بکنند که همه یک جور بشود». از اینجا معلوم می‌شود که تا چه اندازه خاطر ولیعهد را گرامی می‌دارند."
منبع: خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۱۵۷

دانلود فایل اصلی